ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิบูลย์ ภูริสุทธิรมย์
ที่อยู่ :
108/3 ถนนศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Viboon Purissutiron


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พลังลี้ลับ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 120 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.