ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
เกิด :
19 ตุลาคม พ.ศ. 2490
ที่อยู่ :
44/2 ซอยลาดพร้าว 44 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โทร :
0-2513-7127, 08-9984-7292 โทรสาร 0-2512-7127
นิทรรศการเดี่ยว :
2527 - นิทรรศการผลงานวาดเส้นและจิตรกรรม ณ The Regent of Bangkok, กรุงเทพฯ
- นิทรรศการผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ
2533 - นิทรรศการผลงานจิตรกรรม ณ Pacific Asia Museum, Pasadena, California, U.S.A., Art Gallery,
- California State University Northidge, U.S.A.
2535 - นิทรรศการผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม ณ หอสิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการผลงานจิตรกรรม ณ Art Forum Gallery กรุงเทพฯ
2549 - นิทรรสการผลงานศิลปกรรม วิถีแห่งเอเชีย ณ หอจามจุรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Viboon Leesuwan
Born :
19 October 1947
Address :
44/2 Soi Ladprao 44, Ladprao, Bangkok
Tel :
0-2513-7127, 08-9984-7292 Fax 0-2512-7127
Selected Exhibitions :
2000 - Thai Contemporary Art 2000, Art gallery, Silpakorn University, Bangkok, Thailand, 3-22 April 2000
2001 - Images of Dharma - Thai Contemporary Art 2001-2003, Silpakorn University Art Gallery, bangkok,
- Thailand, 19 December 2001 - 10 January 2002
- Toit de Grande Arche, Paris La Defense, France, 29 April - 2 June, 2002
2002 - Drawing - Thai Contemporary Art Exhibition Project on the Auspicious Occasion of 60th Anniversary of Silpakorn University, Bangkok, Thailand, 15 September - 5 October 2002
2004 - New isions of Thai Phra Bot, the 5th Thai Contemporary Art
2004-2005 - The Art Gallery, Silpakorn University, Thailand


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2526
เทคนิค : ภาพพิมพ์
ขนาด (ซม.) : 60.5 x 45 ซม.
ผู้ครอบครอง : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
Title : Harmony of Coloured Texture No. 10
Date : 1983
Technique : Silkcreen
SIZE (cm) : 60.5 x 45 cm.
COLLECTION : Thai Investment and Securities PCL. (TISCO)

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.