ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วีระศักดิ์ พนารมย์
ที่อยู่ :
69/22 ถ.ประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Verasak Panarom


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พลังแห่งความเคลื่อนไหวจากความรู้สึก ภายใน D
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 260 x 430 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dynamic Movement of the Inner Feeling D
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 260 x 430 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เทศกาล หมายเลข ๒
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 100 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.