ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เวเนเซีย วอล์คกี้ (วนิดา วงศ์สาม)
เกิด :
อังกฤษ
การศึกษา :
- สถาบันศิลปะ Medway College of Art in Kent
- The Royal Academy sculptor
- David Norris, Guildford College of Art in Surrey
- ได้เดินทางมาเรียนปั้นที่ประเทศไทยกับอาจารย์เขียน ยิ้มศิริ
นิทรรศการกลุ่ม :
2553 - "การเดินทางทั้งสอง" หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
2555 - "การเดินทางทั้งสอง :
แสดงงานระลึกถึงความหลังของ สองศิลปิน แรงบันดาลใจ และการนำไปสู่การก่อเกิดหอศิลป์อุทยานธรรมะ"หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
รางวัล/เกียรติยศ :
2547 - รางวัลสตรีชาวพุทธดีเด่นระดับนานาชาติ ในวันสตรีสากลที่องค์การสหประชาชาติกรุงเทพมหานคร
2551 - รางวัลเกียรติยศแห่งชาติจากเครือเดอะเนชั่น สำหรับผลงานพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Venetia Walkey
Education :
- Medway College of Art in Kent
- The Royal Academy sculptor
- David Norris, Guildford College of Art in Surrey
Selected Exhibitions :
2010 - The Two Journeys, The Queen's Gallery, Bangkok
2012 - THE TWO JOURNEYS 2 - Retrospective of Two Artist
- Inspirations the Birth of Dhamma Park, Chiang Mai University Art Center, Chiang Mai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ละครมนุษย์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 55 x 30 x 36 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Comedie Humaine
Date : -
Technique : Plaster
SIZE (cm) : 55 x 30 x 36 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : นางตานี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2516
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 100 x 90 x 70 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The wheel of the law
Date : 1973
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 10 x 16 x 5 1/2 inc
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.