ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วีรภัทร สิทธิพล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Veerapat Sitipol


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปีติสถานธรรม หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 320 x 210 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Blissful Realm No.1
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 320 x 210 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ปีติสถานธรรม หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 320 x 210 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Blissful Realm No.3
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 320 x 210 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.