ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วีระชัย วีระสุขสวัสดิ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Veerachai Veerasuksawas


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปฏิทิน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 51 x 119 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Calender
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 51 x 119 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.