ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วัชรินทร์ ฐิติอดิศัย
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vatcharin Thitiardisai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความสงบ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 25 x 38 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Peace No. 1
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 25 x 38 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.