ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วัชรี วงศ์วัฒนอนันนต์
เกิด :
20 ตุลาคม 2498
ที่อยู่ :
59/12 ถนนสุขุมวิท 103 พระโขนง กรุงเทพ
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/vatcharee
การศึกษา :
ศบ. คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2520-2522 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 25
2522-2523 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1, 2
รางวัล/เกียรติยศ :
2522 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
2522 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม นิทรรศการร่วมสมัย ครั้งที่ 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vatcharee Vongvattanaanata
Born :
October 20, 1955
Address :
59/12 Sukhumvit 103 Road, Prakhanong, Bangkok, Thailand
Website :
www.rama9art.org/vatcharee
Education :
- B.F.A., Silpakorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
1981 - Asian Art Bangladesh, Bangladesh
1981 - 35 Group Exhibition, Bangkok
Awards :
- 2nd Prize (Graphic Art), 25th National Exhibition of Art, Bangkok
1979 - Award Winner, Contemporary Art Competition, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความสงบ 6
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2526
เทคนิค : ภาพพิมพ์
ขนาด (ซม.) : 67 x 85 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารกสิกรไทย
Title : Solitude 6
Date : 1983
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 67 x 85 cm.
COLLECTION : Thai Farmers Bank PCL, Bangkok
ชื่องาน : ความสงบ 7
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2522
เทคนิค : พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 83 x 63 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารกสิกรไทย
Title : Serenity VII
Date : 1979
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 83 x 63 cm.
COLLECTION : Thai Farmers Bank PCL, Bangkok
ชื่องาน : สงบ หมายเลข 11
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 67 x 92 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Serenity No.11
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 67 x 92 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.