ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วัชรพงษ์ คณะครุฑ
เกิด :
19 กันยายน 2520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vatcharapong Kanakrut
Born :
September 19, 1977


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พระบฎมาร
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วาดเส้นบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : ผันเปลี่ยนแปลงได้
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mara Phra Bot
Date : -
Technique : Drawing on Canvas
SIZE (cm) : Dimension variable
COLLECTION : -
ชื่องาน : พระบฎมาร
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วาดเส้นบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : ผันเปลี่ยนแปลงได้
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mara Phra Bot
Date : -
Technique : Drawing on Canvas
SIZE (cm) : Dimension variable
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.