ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วสันต์ ฮารีเมา
เกิด :
21 เมษายน 2494
ที่อยู่ :
183/20 ซ.มัณทนา ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- งานแสดงประติมากรรมของกลุ่มประติมากรไทย ครั้งที่ 1, 2, 3
รางวัล/เกียรติยศ :
- เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vasan Hareemow
Born :
April 21, 1951
Address :
183/20 Soi Manthana, Tambol Tasai, Muang, Nonthaburi


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปริมาตร หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หิน
ขนาด (ซม.) : 26 x 36 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Volume No.2
Date : -
Technique : Stone
SIZE (cm) : 26 x 36 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : พลัง ๘๕
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไม้
ขนาด (ซม.) : 54 x 75 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Force 85
Date : -
Technique : Craft on Timber
SIZE (cm) : 54 x 75 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.