ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรานนท์ วิพัฒนการกุล
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Varanond Vipattanakarnkul


ผลงานศิลปิน

Title : Something No. 4/2000
Date : -
Technique : Paper block
SIZE (cm) : 110 x 140 cm.
COLLECTION : -
Title : Something No. 5/2000
Date : -
Technique : Paper block
SIZE (cm) : 114 x 143 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.