ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรา อิษวาส
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vara Itsawas


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Form
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 110 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ครอบครัว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 127 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Family
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 127 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.