ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วนนท์ รักศิริพงษ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vanont Rugsiriphong


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ผลกระทบจากมลพิษที่มีต่อชีวิต หมายเลข ๒
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน
ขนาด : 54 x 67 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Effects for life No. 2
Date : -
Technique : Lithography
Size : 54 x 67 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.