ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วาณิช จรุงกิจอนันต์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vanich Charoongkitanan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ป่าคอนกรีต หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 71 x 62 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Concrete Jungle No.1
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 71 x 62 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ดิสนีย์แลนด์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 82 x 62 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Disneyland
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 82 x 62 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.