ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วัลลภ หน่อศรีดา
ที่อยู่ :
69/1 ถนนอรุณอัมรินทร์ ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vallop Norsrida


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เรืองรอง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 160 x 170 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Ruangrong
Date : -
Technique : Acrylic color
SIZE (cm) : 160 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.