ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อุทิศ อะติมานะ
ที่อยู่ :
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Utis Atimana


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพเหมือน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : สูง 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.