ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อุเทน สุวรรณสาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Uten Suwannasan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ศิลปะที่ถูกละเลย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 170 x 550 ซม. (5ชิ้น)
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Forgotten Work of Art
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 170 x 550 cm. (5 Piece)
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.