ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อุทัย นพศิริ
เกิด :
19 พฤษภาคม 2513
ที่อยู่ :
111/2 ม. 6 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร :
081-015-0381
การศึกษา :
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2548 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Utai Nopsiri
Born :
May 19, 1970
Tel :
081-015-0381


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มิติแห่งจิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำบนไม้
ขนาด (ซม.) : 100 x 180 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dimensions of the Mind
Date : -
Technique : Oil on wood
SIZE (cm) : 100 x 180 x 180 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สาระเหลี่ยมมุม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไม้
ขนาด (ซม.) : 215 x 140 x 35 ซม., 140 x 90 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Perspective
Date : -
Technique : Wood
SIZE (cm) : 215 x 140 x 35 cm., 140 x 90 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.