ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อุณรุท กสิกรกรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Unarut Kasikornkam


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ภูเขา
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด : 80 x 104 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mountain
Date : -
Technique : Lithography
Size : 80 x 104 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.