ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อุดม นางสุบิน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Udom Nangsubin


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ระยะในรูปทรง หมายเลข ๓
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 57 x 42 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dimension In Form No.3
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 57 x 42 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.