ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อุดม ฉิมภักดี
เกิด :
12 พฤษภาคม 2512
ศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
2541 - ศิลปกรรมร่วมสมัย "World Artist for TibetW ณ 304 แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2536 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "Magic Set" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- มหกรรมประติมากรรม 93 ครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2535 - ศิลปกรรมร่วมสมัย "Melancholic Trance" วิฌวลธรรมแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
- ศิลปกรรมร่วมสมัย "วัดและสุสาน" (เชียงใหม่จัดวางสังคม ครั้งที่ 1) จังหวัดเชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "Art and Environment" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "it me" ณ 303 แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10, 11
- รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัท โตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 6
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39
- รางวัลยอดเยี่ยม การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ประเภทประติมากรรม ของบริษัท สหวิริยา โอเอ ครั้งที่ 1
- รางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการร่วมสมัย "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 9
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Udom Chimpakdee
Born :
May 12, 1969


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การรวมพลังทางกายสูจิตใจ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไม้ - เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 270 x 250 x 207 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Spirtual Power
Date : -
Technique : Wood, Metal
SIZE (cm) : 270 x 250 x 207 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : วัฏสงสารของชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2541
เทคนิค : เชื่อมโลหะและแกะสลักไม้
ขนาด (ซม.) : 130 x 150 x 145 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารกสิกรไทย
Title : Circle of Life
Date : 1998
Technique : Welding and wood carve
SIZE (cm) : 130 x 150 x 145 cm.
COLLECTION : Kasikorn Bank PCL.

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.