ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อวยพร เกิดช่วย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Uayporn Kerdchuay


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : นักแสดง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 167 x 125 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Actor
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 167 x 125 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.