ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ตุลย์ ตาเขียววงศ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tul Takeawwong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สังขารล่อง หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 130 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : A Float Body No.2
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 130 x 160 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.