ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เทอดเกียรติ พรหมนอก
เกิด :
22 ตุลาคม 2494 นครราชสีมา
การศึกษา :
- ป.ว.ส. แผนกศิลปกรรม ปมช.วิทยาลัยเทคนิคภาพตะวันออกเฉียงเหนือ
2531 - ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิทรรศการกลุ่ม :
2528 - ร่วมก่อตั้งและแสดงงานศิลปะในนามกลุ่มเดินดิน เวทีสมัยครั้งที่ 4 หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
2538 - นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มเดินดิน ชุดคลองและสวน ครั้งที่ 2 สตูดิโอช้าง
2538 - นิทรรศการศิลปะ 4 คน เดินดิน ศูนย์บ้านตึก นนทบุรี
2538 - นิทรรศการศิลปะสื่อผสม ชุด ไม่เป็นไรนิวเคลียร์ ชมรมรวงผึ้ง กรุงเทพฯ
2529 - นิทรรศการผลงานศิลปะ เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
2530 - นิทรรศการผลงานศิลปะในนามกลุ่มเดินดิน หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
2533 - นิทรรศการผลงานสื่อผสม วันสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ
2539 - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tuardkiet Promnok
Born :
October 22, 1951
Selected Exhibitions :
1996 - Golden Jubilee Art Exhibition - 50 Years of Thai Art, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.