ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ตฤณภัทร ชัยสิทธิ์ศักดิ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Trinnapat Chaiyasitsak


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การถ่วงดุลของโครงสร้างภายใน หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค, หมึก, ปากกาบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Balance of Inner Structure No.2
Date : -
Technique : Acrylic, pen ink on canvas
SIZE (cm) : 200 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.