ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ตฤณ กิตติการอำพล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Trin Kittikanampol


ผลงานศิลปิน

Title : Society of Human Tech No.1
Date : -
Technique : Resin, metal wWelding, lighting
Size : 350 x 550 x 215 cm.
Collection : -
Title : Society of Human Tech No.2
Date : -
Technique : Resin, mMetal welding, lighting
Size : 190 x 185 x 105 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.