ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
หม่อมหลวงต้อย ชุมสาย (2449-2504)
ศิลปินช่างภาพ นักหนังสือพิมพ์ นักเขียนในคณะสุภาพบุรุษ
ช่างภาพผู้บุกเบิกการถ่ายภาพหญิงเปลือยยุคแรกของไทย
นิทรรศการ :
2555 - "นิทรรศการรวบรวมภาพถ่ายต้นฉบับชุดสุดท้าย (ปี 2489-2504)" คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
M.L.Toy Xoomsai (1906-1961)
Photographer
*“Not pornographic, man, they’re nudes.” Thus would Mom Luang Toy Xoomsai defend himself
when faced with criticism in the prudish days of Field Marshall P. Pibulsongkram’s nationalist
government which daily strived to micro-manage the lives and minds of Thai people, over every
issue from prim and proper conduct to the waging of expansionist war upon a neighbouring country.
In such a context, M L Toy’s nudes are much more than pictures of naked models; they are acts of
defiance against the power of the fascist state and its imposed social order.
They reflect the artist’s courage to publicly explore the beauty of Thai women,
the models’ confidence in their bodies, and Thai male fantasies concerning the opposite sex.
*Source - www.kathmandu-bkk.com/exhibition_past033.html
Selected Exhibition :
2012 - An exhibition to honour the pioneer of nude photography in Thailand, Kathmandu Photo Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2483
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1940
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2483
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1940
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.