ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ต้องจิต เตียวพาณิชย์เจริญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tongjit Tiewpanijcharoen


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สื่อสารสังคมไทย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 95.5 x 124.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Thai Mass Media
Date : -
Technique : Mixed Technique
SIZE (cm) : 95.5 x 124.5 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.