ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธงชัย ยุคันตพรพงษ์
เกิด :
13 สิงหาคม 2503
ที่อยู่ :
80/11 ซอยสุขาภิบาล 13 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร :
(053) 226-269
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/tongchai
การศึกษา :
2524 - วิทยาลัยช่างศิลป
2528 - ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2545 - ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2538 - เอ.ซี.เอส แกลเลอรี่ นาโกยา ญี่ปุ่น
นิทรรศการกลุ่ม :
2531 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 12
2532 - นิทรรศการ 10 ศิลปิน ชุด จากภายนอกสู่ภายใน
2533 - นิทรรศการผลงานผู้สอนศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
2535 - นิทรรศการภาพพิมพ์ ไทย-ญี่ปุ่น นาโกยา ญี่ปุ่น
2535 - นิทรรศการทศวรรษภาพพิมพ์ คอนเทมปัส
2536 - นิทรรศการภาพพิมพ์ นานาชาติ ครั้งที่ 20 ยูโกสลาเวีย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tongchai Yukantapornpong
Born :
August 13, 1960
Address :
80/11 Soi Sukhapibal 13, Tumbol Changphueak, Muang, Chiang Mai 50300.
Tel :
(053) 226-269
Website :
www.rama9art.org/tongchai
Education :
1981 - The College of Fine Arts, Bangkok.
1985 - B.F.A (Graphic Arts), Silpakorn University, Bangkok.
2002 - M.F.A (Graphic Arts), Silpakorn University, Bangkok.
Solo Exhibition :
1990 - Seven Sea Gallery, Bangkok.
1995 - A.C.S. GaIlery, Nagoya, Japan.
1997 - A.C.S. GaIlery, Nagoya, Japan.
1999 - A.C.S. Gallery, Nagoya, Japan.
2001 - SAOH Gallery, Tokyo, Japan.
2002 - A.C.S. GaIlery, Nagoya, Japan.
2003 - The Twain Tippetts Exhibition Hall, Utah State University, USA.
2004 - A.C.S. GaIlery, Nagoya, Japan.
2005 - Gallery Tomos, Tokyo, Japan.
2006 - Surapon Gallery, Bangkok,Thailand.
2006 - A.C.S. Gallery, Nagoya, Japan.
2006 - Chiang Mai Art museum, Chiang Mai, Thailand.
2006 - Suan Dol House mini Art Gallery, Chiang Mai, Thailand.
Selected Exhibitions :
1986 - 11th Biennial International Print, Krakow, Poland.
1987 - 2nd Biennial Exhibition of Prints in Wakayama, Japan
1989 - 4th International Print Exhibitions, Taipei, Taiwan.
1991 - 5th International Prints Exhibition, Taipei, Taiwan.
- International Print Exhibition, Ozaka, Japan.
1992 - Thai and Japanese Prints, Nagoya Japan
1993 - 20th International Prints Exhibition, Yugoslavia.
1998 - Nagoya International Art Print Exhibitions, Japan.
2000 - Vietnam Thailand Japan - Contemporary Art Exchange Exhibition in Funabashi, Tokyo Japan.
2001 - Asia Under the Burning Sun - Art Carnival in Summer, Chuwa Gallery Tokyo Japan.
- Dawn of Asian Age, Chuwa Gallery Tokyo Japan.
2005 - 3 Members Exhibition, Mizunami Art Museum, Gifu, Japan.
- Thailand Quadrangle Printmaking Exhibition in Japan, Tokoha Gakuen University, Shizuoka, Japan.
- Tokyo International Mini-Print Triennal Tokyo Japan.
2006 - Indefinite – Infinite, Thai and Japanese Printmaking Artist GINZA ITO-YA mini gallery, Ginza, Japan.
- Landscape from Thailand, Space Galleria, Chiba-City, Japan.
2007 - Contemporary Art Exhibition “Show Me Thai”, Museum of Contemporary Art, Tokyo Japan.
- “REVEAL 2 VISIONS” Printmaking Exchange Exhibition by Department of Printmaking Faculty of Fine Arts Chiang Mai University and Tama Art University, GINZA TOWA Gallery,Tokyo, Japan
- Vietnam-Thailand Contemporary Art Exhibition by Lecturers From Thailand and Vietnam, Hanoi,Hue,HoChiMin,Vietnam.
2008 - “Hybrid Prints from Hybrid World”, The Royal University College of fine Arts gallery room, Stockholm, Sweden.
Awards :
1985 - Award Winner, Kasikorn Bank (Thai Farmers Bank) Contemporary Art Exhibition, Bangkok.
1986 - 3rd Prize, Bronze Medal, 32th National Art Exhibition, Bangkok.
1986 - 3rd Prize, Bronze Medal, 10th Bualuang Contemporary Art, Bangkok.
1992 - Award Winner, Kasikorn Bank (Thai Farmers Bank) Contemporary Art Exhibition, Bangkok.
2001 - Award Winner, 13th Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Compptitlan, Brangkok.
2006 - Grand Prize 7th International Print Triennale de Chamalie’res France.


ผลงานศิลปิน

Title : Luminous Space VI
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 46 x 46 cm.
COLLECTION : -
Title : Luminous Space VII
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 46 x 46 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.