ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ฐิติยา ศรีตัญญู
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Titiya Sritanyou


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : นามธรรมจากจุลชีพ หมายเลข 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม
ขนาด (ซม.) : 165 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Tangible from Microlife No.4
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 165 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.