ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ฑิตยาภรณ์ วิจะระณะ
เกิด :
14 กันยายน 2529
ที่อยู่ :
68/104 บางบอน 1 ซอย 11 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
โทร :
02-899-2997 , 086-893-9901
การศึกษา :
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
นิทรรศการ :
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 54
- ร่วมแสดงงาน โตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 20
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 21
- นิทรรศการแสดงผลงานการประกวดภาพถ่าย ชุดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
- นิทรรศการศิลปกรรมเนื่องในวันเกิดเพาะช่าง 2549
- นิทรรศการศิลปกรรมเนื่องในวันเกิดเพาะช่าง 2550
- นิทรรศการคนภาพพิมพ์ 8
- นิทรรศการ โชว์ห่วย
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงงาน "ห้องเรียนสีเขียว"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Titayaporn Vijarana
Born :
September 14, 1986


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คนแน่นจัง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์
ขนาด (ซม.) : 250 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Overpopulation
Date : -
Technique : Prints
SIZE (cm) : 250 x 150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สภาวะจำกัด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สกรีน
ขนาด (ซม.) : 120 x 90 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Restricted Status
Date : -
Technique : Screen
SIZE (cm) : 120 x 90 x 130 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.