ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ฐิตพล สุวรรณกุศลส่ง
เกิด :
15 กุมภาพันธ์ 2509
การศึกษา :
2533 - ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2538 - ศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นิทรรศการเดี่ยว :
2536 - Reflexion หอศิลปคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2542 - การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 16 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
1993 - Award Winner, Contemporary Art Exhibition (Thai Farmers Bank)
1996 - Special Prize, Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Titapol Suwankusolsong
Born :
February 15, 1966
Education :
1990 - B.F.A. (Graphic Arts) Silpakorn Universit
Solo Exhibition :
1993 - Reflexion, The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
1983 - The 1st Asean Youth Painting Workshop and Exhibition
1985 - The Exhibition "KON-PRINT" Group, Bangkok
1988 - The 1st Exhibition "LITHOGRAPH" of Silpakorn University, Bangkok
- "Lithograph", Bangkok
1989 - The Contemporary Art Exhibition, Bangkok
1990 - The 36th National Exhibition of Art, Bangkok
- "Graphic Art", Silpakorn University, Bangkok
1991 - The Exhibition Singapore Art Fair'91
- International Print Exhibition "MINIATIVE 6" Gallery Gamleryen, Norway
1992 - Thai-Japanese Artist's Works Exhibition Yorker Cultural Center, New York, U.S.A.
- "Thai-Japan-Korea Show" Associate Exhibition Mudeum of Wong-Wang University, Jeonju, Korea
1993 - "Print Message from Japan'93" Thai-Japanese Interexchange Contemporary Print Exhibition'93, Bangkok
Awards :
1993 - Award Winner, Contemporary Art Exhibition (Thai Farmers Bank)
1996 - Special Prize, Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การทับซ้อนกันของรูปทรง หมายเลข 6/91
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 1991
เทคนิค : แม่พิมพ์ผ้าไหม
ขนาด (ซม.) : 80 X 107 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Over Laping from No. 6/91
Date : 1991
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : 80 X 107 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : การทับซ้อนกันของรูปทรง หมายเลข 7/91
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 1991
เทคนิค : แม่พิมพ์ผ้าไหม
ขนาด (ซม.) : 80 X 107 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Over Laping from No. 7/91
Date : 1991
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : 80 X 107 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.