ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tirasak Thongnuypram


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ลานนวดข้าวของชาวนา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 165 x 245 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Threshing Yard
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 165 x 245 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.