ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทิพย์ธารา ขำวัฒนพันธุ์
เกิด :
4 เมษายน 2505
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30 กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tiptara Kamwattanapant
Born :
April 4, 1962


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความฝันในแดนสนธยา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 103 x 83 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dreaming in Twilight Zone
Date : -
Technique : Aquatint
SIZE (cm) : 103 x 83 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ทะเลเมื่อเที่ยงคืน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.