ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย
เกิด :
13 มกราคม 2515
ที่อยู่ :
99/25 หมู่บ้านรุ่งอรุณวิลล์ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร :
081-624-7894, 089-771-1018
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2535, 2536, 2538, 2543 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
2535 - นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของธนาคารกสิกรไทย
2534, 2537, 2538 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
2536 - นิทรรศการศิลปกรรมของธนาคารนครธน
2537 - นิทรรศการศิลปกรรม ปตท.
- นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของ TOSHIBA
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง
2538 - นิทรรศการเทิดหล้ากาญจนาภิเษก สมโภช ของธนาคารไทยพาณิชย์
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 50 ปี ของธนาคารกสิกรไทย
2539 - นิทรรศการศิลปกรรม พานาโซนิค
2541 - นิทรรศการ "มองศิลป์ผ่านสิงห์"
2542, 2543, 2544, 2546, 2547 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ
รางวัล/เกียรติยศ :
2535 - รางวัลเกียรติยศ การประกวดศิลปกรรมลพบุรี
2536 - รางวัลเกียรติยศ การประกวดศิลปกรรมลพบุรี
2538 - รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรมเทิดหล้ากาญจนาภิเษกสมโภช
- รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
2543 - รางวัลชมเชย การประกวดประติมากรรม กรุงเทพมหานคร
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
2544 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2546 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2547 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2549 - รางวัลชมเชย การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2552 - รางวัล ศิลป์ พีระศรี โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tippanatr Yammaneechai
Born :
January 13, 1972
Tel :
081-624-7894, 089-771-1018


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : องค์ประกอบวัตถุ - องค์ประกอบวัฒนธรรม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะและสีฝุ่นบนดินสอพอง
ขนาด (ซม.) : 180 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Composition of Material - Culture
Date : -
Technique : Welding and powdered color on a soft
SIZE (cm) : 180 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.