ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ติณญากาณ ทับทิม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tinyakarn Tabtim


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เหยื่อ - อารมณ์ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Victim - Emotion No.2
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.