ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทินกร กาษรสุวรรณ
เกิด :
10 กรกฎาคม 2512
ที่อยู่ :
50/910 บางคูรัด บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร :
0-2981-8340, 08-1408-1971
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/tinnakorn
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
- นิทรรศการศิลปกรรมภาพพิมพ์ Gallerie Miyawaki เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
- นิทรรศการจิตรกรรม “ชีวิตกับสายน้ำ” บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4-5, 7-9
- นิทรรศการศิลปกรรม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3-4, 6 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 10, 12-16
- นิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 2-6
- นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37-42, 44
รางวัล/เกียรติยศ :
2525-26 - รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปะเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
- รางวัลที่ 3 นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชน โดยสภาสตรีแห่งชาติ
- รางวัลเกียรติ ในการคัดเลือกร่วมแสดงภาพศิลปะอาเซียน ณ อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2527 - รางวัลเหรียญเงิน นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชน ครั้งที่ 13 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- รางวัลชนะเลิศ นิทรรศการภาพเขียนเยาวชน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
- รางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปะเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
- รางวัลยอดเยี่ยม (ภาพเขียน) นิทรรศการวันคุ้มครองผู้บริโภค
2528 - รางวัลชมเชย นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชน ครั้งที่ 14 กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
- รางวัลชมเชย นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชน ประเทศอาร์เจนตินา
2535 - รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยมเหรียญทอง ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 9
- รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 4
2536 - รางวัลชนะเลิศ นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 5
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39
2537 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40
- รางวัลชนะเลิศ นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 6
- รางวัลเหรียญทองแดง “Osaka Triennial 1994” ครั้งที่ 5 กรุงโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
2541 - รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13 “สีสันแห่งภูมิปัญญาไทย”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tinnakorn Kasornsuwan
Born :
10 July 1969, Loei Province Thailand
Address :
50/910 Moobanphuegsa 3 Bankurad Bangbuathong Nonthaburi 11110 Thailand
Tel :
02-981-8340
Website :
www.rama9art.org/tinnakorn
Education :
1993 - B.F.A. Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
1996 - M.F.A Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
2000 - "Introducing Farmers", Gallery 55, Bangkok, Thailand
2002 - The Exihibition of Prints Galleries Miyawaki, Kyoto, Japan
2003 - "Memories of the Village",Akko Gallery Bangkok, Thailand
2006 - The Exhibition of Drawings, Watercolor and Chalk Pastel Gallerie Miyawaki, Kyoto, Japan
2007 - "From Diligence to Sufficiency" the National Gallery, Bangkok, Thailand
Awards :
2000 - 3rd prize Bronze Medal Award (Graphic Art) The 46th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
2001 - "Silpa Bhirasri Awards 2001" A Program to Honor Thai Artists of Distinction 1st Grant Series
2003 - Excellent Prize International Print and Drawing Exhibition on the Occasi on of 60th Anniversary Celebration of Silpakorn University, Thailand
2004 - "Puschase Prize" The 13th Soul space International Triennial Exhibition of Prints
2006 - "Honorable Mention" The 12th International Biennail Print and Drawing Exhibition R.O.C


ผลงานศิลปิน

Title : Memories of the Village 6
Date : 2003
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 80 x 100 cm.
COLLECTION : -
Title : Ceramics 1200 degree
Date : -
Technique : celsius
SIZE (cm) : 29 x 15 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : - cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.