ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธุดงค์ สุขเกษม
เกิด :
1 สิงหาคม 2513
ที่อยู่ :
หมู่บ้านดอนเช้ง ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
การศึกษา :
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2539 - ร่วมแสดงงาน SVOA
2538 - ร่วมแสดงงานนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2537 - ร่วมแสดงงาน Mini Sculpture
รางวัล :
2539 - รองชนะเลิศ อันดับ 3 จากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
2538 - รางวัลดีเด่นจาก สยช.
2536 - รางวัลชมเชยจาก สยช.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thudong Sukkaseam
Born :
August 1, 1970


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความรัก ความฝัน ความหวัง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปั้นหล่อ ปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 300 x 150 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : To Love To Dream To Wish
Date : -
Technique : Plaster cement casting and sculpling
SIZE (cm) : 300 x 150 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.