ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทศพร สุธรรม
เกิด :
28 ธันวาคม 2513 ลำปาง
การศึกษา :
2535 - ศิลปบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลอง 6
นิทรรศการกลุ่ม :
2536-2538 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10, 11 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2536 - นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 17 หอศิลป์ ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
2538 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 7 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2539 - นิทรรศการศิลปกรรมร่างจิตรกรรมต้นแบบ 39 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thosaporn Suthum
Born :
December 28, 1970 Lampang


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ไม่มีชื่อ ๒๕๔๑/๓
ปีสร้าง : 2541
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด : 140 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled 1998/3
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
Size : 140 x 200 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.