ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธงศักดิ์ หงษ์แพง
เกิด :
19 กุมภาพันธ์ 2493 เลย
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงงานประติมากรรมของกลุ่มประติมากรรมไทย ครั้งที่ 1-2
- การแสดงงานประติมากรรมของสมาคมประติมากรไทย ครั้งที่ 1
2519 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23
2528 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31
- นิทรรศการครบรอบ หอศิลป พีระศรี ครั้งที่ 1
- นิทรรศการอาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 3 จากการประกวดประติมากรรมเพื่อติดตั้งหน้าตึกธนาคารศรีนคร
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thongsak Hongphang
Born :
February 19, 1950


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โครงสร้าง หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สลักไม้
ขนาด (ซม.) : 65 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Construction No.1
Date : -
Technique : Wood
SIZE (cm) : 65 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สัญญลักษณ์ของคุณธรรมแห่งชีวิต หมายเลข ๒
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 190x100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Symbolic of Virture of Life No.2
Date : -
Technique : Plaster
SIZE (cm) : 190x100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.