ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทองไมย์ เทพราม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thongmai Thepram


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การทดลองเพื่อความเจริญของมวลมนุษย์ชาติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 300 x 450 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Lab For Human development
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 300 x 450 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.