ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธงชัย ทับบำรุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thongchai Tubbumrong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มนุษย์กับธรรมชาติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 170 x 225 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Human and Nature
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 170 x 225 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.