ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
เกิด :
21 มิถุนายน 2506, เชียงใหม่
ที่อยู่ :
36/9 หมู่บ้านคุณาลัยปิ่นเกล้า ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา พุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร :
0-221-0820
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2535 - นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัยของ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2538 - นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัยของ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2549 - นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย "นาม-รูป" ณ หอศิลป์ 9 Art Gallery เชียงราย
2551 - นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย "มหาวิเนษกรมณ์" ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี กรุงเทพฯ
2555 - นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย "โลกียธรรม" ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2540 - "symbolist" โดยธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, สมภพ บุตราช, มิเชล จอห์น บาเรทท์ ณ เพลสออฟอาร์ต กรุงเทพฯ
2544 - "รูปธรรม-นามธรรมไทย" ณ โอเพนอาร์ตสเปซ กรุงเทพฯ
2554 - นิทรรศการภาพถ่าย "ขณะหนึ่ง...เวนิส" ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลสแกลเลอรี
2554 - นิทรรศการภาพถ่าย "เห็น 4" ณ ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี
รางวัล/เกียรติยศ :
2528 - รางวัลพิเศษ การประกวดภาพถ่ายนิตยสารโฟโต้
2531 - ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ภาพถ่ายและศิลปะเด็ก อาเซียนครั้งที่ 1
2532 - ได้รับคัดเลือกร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤา
2533 - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2533
- รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 2 บริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
- รางวัลที่ 1 เหรียญทองจิตรกรรมบัวหลวง จิตรกรรมแนวไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 14
2534 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37
2535 - ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการจิตรกรรมนานาชาติโอซาก้าไตรนาลเล' 93 โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
2536 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39
2537 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thongchai Srisukprasert
Born :
June 21, 1963, Chiang Mai
Address :
36/9 Moobaan Kunalaipinklao, Liap Khlong Taweewattana, Buddhamonthon 4, Taweewattana, Talingchan, Bangkok 10170
Tel :
0-2221-0820
Education :
- B.F.A. Thai Art, Silpakorn University, Bangkok
- M.F.A. Thai Art, Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
1992 - Thongchai Srisukprasert, National Gallery, Bangkok.
1995 - Thongchai Srisukprasert, Thai Contemporary Art, Bangkok.
Selected Exhibitions :
1984-91 - 9th-15th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok.
1985-90 - 4th-5th Thai Art Exhibition by "Thai Art 23" Group, Bangkok
1987 - 1st Thai Art Exhibition by Art of Art Bangkok.
1989-94 - 35th-40th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok.
1990-95 - Contemporary Art Exhibition Promoted by Thai Farmers Bank, Bangkok.
1991-96 - 7th-13th Art Exhibition by The Members of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok.
1993 - Contemporary Art Exhibition, Bangkok, Promot by National Bank
Awards :
1987 - Presenter Mural Painting at Wat Buddhapadipa London UK.
1989 - Presentative from Thailand in The Friendship Programme for 21 Century, Japan.
- Award Winner, 1st Toshiba Competition, Bangkok.
1990 - 1st Prize, 14th Bua Luang Art Exhibition, (Bangkok Bank)
- Grand Prize, 12th Toshiba Competition, Bangkok.
- Grand Prize, 2nd Toshiba Competition, Bangkok.
1991 - 3rd Prize, 37th National Art Exhibition, Bangkok
- 2nd Prize, 15th Bua Luang Art Exhibition. (Bangkok Bank)
1993 - 3rd Prize (Painting), 39th National Art Exhibition, Bangkok.
1994 - 3rd Prize (Painting), 40th National Art Exhibition, Bangkok.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สังสารวัฏ ขาด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค, ทองคำเปลว
ขนาด (ซม.) : 190 x 190 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The End of Life; Birth and Rebirth
Date : -
Technique : Acrylic color, goldleaf
SIZE (cm) : 190 x 190 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สังสารวัฎ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค, ทองคำเปลว
ขนาด (ซม.) : 190 x 190 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Circle of Birth and Die
Date : -
Technique : Acrylic color, goldleaf
SIZE (cm) : 190 x 190 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : มหาวิเนษกรมณ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2550
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 108 x 216 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.