ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เทอดศักดิ์ สุขดาว
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thoedsak Sukdarw


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จินตภาพจากชีวิตชนบท
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 180 x 210 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Imagination of Country Life
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 180 x 210 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.