ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ฐิติเทพ ฤกษ์นำชัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thitithep Rerknumchai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิตกับความเร่งรีบ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 320 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life and Rush No. 2
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 200 x 320 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.