ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ฐิติพร ฌานวังศะ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thitiporn Changwangsa


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สวนแห่งจิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีย้อมบนเส้นใยธรรมชาติ
ขนาด (ซม.) : 300 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mind Garden
Date : -
Technique : Natural lines dying
SIZE (cm) : 300 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.