ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ฐิติพงศ์ พิริยะกิจดำรงกุล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thitipong Piriyakitdamrongkul


ผลงานศิลปิน

Title : Calamity
Date : -
Technique : Oil on emboss aluminium plate
SIZE (cm) : 190 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.