ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทิพย์สุคนธ์ อิทธิประทีป
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thipsukont Ittiprateep


ผลงานศิลปิน

Title : The Mystique of Shadow No. 1
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 50 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.