ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ
เกิด :
21 สิงหาคม 2494
ที่อยู่ :
127/1 ถนนราษฎร์ร่วมใจ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร :
08-5118-3361, 032-210-129
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ศิลปกรรม) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (วิทยาเขตเพาะช่าง)
- ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิทรรศการเดี่ยว :
2531 - T Gallery ประเทศสหรัฐอเมริกา
2535 - โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
2539 - โรงแรมแพน แปซิฟิค กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27, 29, 32, 33
- การแสดงผลงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 5,7, 8, 9, 10, 11, 12
- การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย พ.ศ. 2523, 2524, 2529
- การแสดงผลงานศิลปกรรม "กลุ่มเส้นทาง" ครั้งที่ 1 - 9
- การแสดงผลงานศิลปะกับกลุ่มต่างๆมากกว่า 70 ครั้ง
รางวัล/เกียรติยศ :
2543 - ศิลปินดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) จังหวัดราชบุรี
2544 - ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี" คุรุสภา
2545 - ข้าราชการตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ
- รางวัลครูดีเด่น ประเภทผู้สอน คุรุสภาจังหวัดนครปฐม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thienchai Tangpornprasert
Born :
August 21, 1951
Address :
127/1 Thanon Ratruamchai, Amphoe Ban-Pong, Rachaburi, Thailand, 70110
Tel :
032-332-508
Education :
1977 - B.A.(Art Education-Fine Arts) Institute of Techonology and Vocational Education, Bangkok, Thailand
1989 - M.Ed.(Art Education) Graduate School Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Solo Exhibition :
1989 - T-Gallery Marina Del Rey, U.S.A.
1992 - The Dusit Thani, Bangkok, Thailand
Selected Exhibitions :
1979 - 1st Art Exhibition of Thailand, Bangkok.
- 1st Tomorrow Group Art Exhibition, Nakhonpathom.
1980 - 2nd Art Exhibition of Thailand, Bangkok.
- Contemporary Art Competition, Thai Farmers Bank, Bangkok.
1981 - 27th National Exhibition of Art, Bangkok.
- 3rd Tomorrow Group Art Exhibition, Nakhonpathom.
- 5th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok.
1989 - Individualist Group Art Exhibition, LandMark Plaza, Bangkok.
- 1st Vocaltional People group (Central Part of Thailand) Art Exhibition, Silpakorn University Gallery, Bangkok.
1990 - 6th Senthang Group Art Exhibition, Central Departmentstore Chidlom, Bangkok.
1991 - 3rd MAE FAH LUANG, Art,music & folk Culture, "Divine Sea" Series, Songkhla, Thailand.
1992 - 7th Senthang Group Art on Tour Exhibition, Nakhonpathom.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คู่รัก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2/2534
เทคนิค : สีน้ำ, ดินสอสีบนกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 47.5 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Lover
Date : 2/1991
Technique : water color, color pencil on paper
SIZE (cm) : 47.5 x 60 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ศิลปะวัตถุ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 1/2533
เทคนิค : ดินสอ
ขนาด (ซม.) : 38 x 38 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Antique Art
Date : 1/1990
Technique : Pencil, gold on paper
SIZE (cm) : 38 x 38 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.