ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล
เกิด :
25 สิงหาคม 2514
ที่อยู่ :
24/1 46 10900
โทร :
02-579-0646, 02-940-0061
การศึกษา :
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
- Project "Life(1)" บ้านบางกอกแกลเลอรี่
- Project "Life(2)" กอมแม่ (Comme)
- Project "Life(3)" บาร์บาหลี (Barbali)
นิทรรศการกลุ่ม :
- แสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงศิลปกรรมต้านภัยเอดส์
- การแสดงศิลปกรรมพานาโซนิค
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. ในหัวข้อ "ป่าเขาลำเนาไพร สายใยแห่งชีวิต"
- แสดงงานศิลปกรรมความจงรักภักดี
- แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมแบบร่วมสมัย ครั้งที่ 19, 23, 24
- แสดงงานศิลปกรรมโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 7, 8, 9, 11
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44, 45, 46, 47
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13, 14, 15
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยโดยธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฟิลลิป มอร์ริส
- มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ณ Seacon Square Art Exposition
- จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
- Art for Silp Phirasri 2000
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ประเภทจิตรกรรมจากการประกวดศิลปกรรม สหวิริยา โอเอ
- รางวัลที่ 2 ประเภท "GREEN IMAGINARY" ศิลปกรรม สยาม ทีวี ครั้งที่ 1
- รางวัลเกียรติบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแแห่งประเทศไทย โดยกลุุ่มบริษัทฟิลลิป มอร์ริส ครั้งที่ 3
- รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 10
- รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมจิตรกรรมบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมแบบร่วมสมัย ครั้งที่ 22
- รางวัลเกียรติบัตร การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฟิลลิปมอร์ริส ครั้งที่ 6
- รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฟิลลิปมอร์ริส ครั้งที่ 7
- รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 12
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Therdkiat Wangwatcharakul
Born :
August 25, 1971
Tel :
02-579-0646, 02-940-0061
Education :
Silpakorn University


ผลงานศิลปิน

Title : Me and the Pack
Date : 2009
Technique : Oil on aluminium sheets
SIZE (cm) : 130 x 200 cm
COLLECTION : -
Title : Bangkok Station (1)
Date : 2009
Technique : Oil and acrylic on canvas
SIZE (cm) : 160 x 240 cm
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.